3M 8210V N95 หน้ากากกันฝุ่น ละออง PM 2.5 ( 10 ชิ้น/กล่อง ) ราคา 700 บาท

3M 8210V N95
8210v n95

3M 8210V N95 หน้ากากกันฝุ่น ละออง PM 2.5 ( 10 ชิ้น/กล่อง )

ลักษณะจำเพาะ

เป็นอุปกรณ์สาหรับสวมใส่ครอบคลุมจมูกและปาก ป้องกันไม่ให้อนุภาคอันตราย (Toxic Particle) ซึ่งปนเปื้อนอยู่ในบรรยากาศผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ มีน้าหนักเบา

ต้องได้รับการรับรองตามคุณภาพตามมาตรฐานของ National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสามารถป้องกันอนุภาคอันตรายทั้งฝุ่น ละออง และฟูมขนาดเล็กที่ปนเปื้อนอยู่ในบรรยากาศได้ โดยอนุภาคนั้นต้องไม่ใช่และไม่มีน้ามัน หรือส่วนผสมของน้ามันหรือสารประเภทเดียวกับน้ามันปะปนอยู่

  • มีประสิทธิภาพการป้องกันเท่ากับชั้นคุณภาพ N95 ตามมาตรฐาน 42CFR84 ของ NIOSH
  • วัสดุทาจากเส้นใยโพลีโพรพิลีน (Polypropylene)
  • มีแถบอลูมิเนียมติดอยู่บริเวณสันจมูก และมีแถบโฟมบุอยู่ด้านในของบริเวณเดียวกันเพื่อเพิ่มความกระชับและความสบายขณะสวมใส่
  • มีสายรัด 2เส้น ปรับยืดให้เข้ากับศีรษะและลาคอได้ทุกขนาด