About

maintenance 01 Aboutบริษัท ซาย แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับงานบริการหลายด้านได้แก่ ด้านเครื่องจักรภายในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุงเครื่องจักร , ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร, ออกแบบเครื่องจักรทดแทน, ผลิตเครื่องจักรเสริมในสายการผลิต และผลิตเครื่องทดสอบให้กับโรงงานเพื่อขอมาตรฐานอุตสาหกรรม

machine 01 About
และเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สินค้าอุปกรณ์เซฟตี้ที่ทางบริษัทจำหน่ายเป็นอุปกรณ์กรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลส่วนใหญ่ภายใต้แบรนด์ชั้นนำจากหลายประเทศ อาทิ เช่น 3M , Kimberlyclark , Oki , Worksafe, SATA, Tonga และอื่นๆอีกมากมาย


หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือต้องการข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาได้ที่ อีเมล์ webmaster@sci-tech-service.com
infosafetymarket@gmail.com