หน้ากากกันแก๊สน้ำตา

หน้ากากกันแก๊สน้ำตา

3M 3200 หน้ากากกันแก๊สน้ำตา

ออกแบบโครงร่างหน้ากากให้รับกับรูปหน้าชาวเอเชีย
ได้รับเครื่องหมายการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน JIS
ประเทศญี่ปุ่น
ใชักับแผ่นกรองอนุภาคเสริมชั้นถ่านกัมมันต์เพื่อลดกลิ่นรบกวนช่วยให้ทำงานได้ยาวนานขึ้น
ใช้สำหรับป้องกันสารเคมีไอระเหยตัวทำละลายและไอกรด (แก๊สน้ำตา)
สำหรับป้องกันสารเคมีแบบฉุกเฉิน ประเภทไอระเหยและกรดแก๊ส
ราคา 450 บาท/ชิ้น

3M 3311K-55 ตลับกรองกันแก๊สน้ำตา

ป้องกันไอระเหยและตัวทำละลายพร้อมแผ่นกรองฝุ่น
บรรจุผงถ่านกัมมันต์ 55 c
ราคา 175 บาท/ตลับ

3M 1621 แว่นครอบตานิรภัย

แว่นครอบตานิรภัย ป้องกันควัน แก๊ส ไอระเหยสารเคมี รุนแรง
พร้อมวาล์วระบาย 4 จุด ป้องกันการเกิดฝ้า
ราคา 150 . . . → Read More: หน้ากากกันแก๊สน้ำตา