Elide Fire ลูกบอลดับเพลิง ลูกบอลดับไฟ

คุณสมบัติลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® EXTINGUISHING BALL

ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® มีน้ำหนัก 1.3 กิโลกรัม ± 5% รูปร่างทรงกลมเหมาะมือ สำหรับโยน ทอย ปา กลิ้ง เข้ากองเพลิง การทำงานของลูกบอลดับเพลิง 1 ลูก มีอายุการใช้งาน 5 ปี สามารถดับเพลิงได้ทั้ง

ประเภท 1A* คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ กระดาษ หรือพลาสติกต่างๆ โดยการใช้งาน เฝ้าระวังได้และระงับเพลิง คือ โยน ทอย ขว้าง ปา เข้ากองเพลิง สามารถโยนเข้าพร้อมๆ กัน หลายๆ ลูกก็ได้ เพื่อให้เพลิงสงบลง

ประเภท 5B* คือ ใช้ติดตั้งไว้เฝ้าระวังเพลิงในจุดเสี่ยงภัย เช่น ห้องจัดเก็บสารเคมีที่ไวไฟ จุดเชื่อมต่อแก๊ส LPG หรือ NGV เมื่อเปลวไฟเผาไหม้ลูกบอลดับเพลิง ภายใน 3-10 วินาที ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® จะทำงาน แตกกระจายผลักดันสารเคมีเป็นผงแป้ง ออกมาดับไฟได้โดยอัตโนมัติ และมีเสียงดังตกกระแทกไม่เกิน 140 dBC การติดตั้งให้ติดตั้งอยู่ในระยะเหนือจุดเสี่ยง 1 เมตร หรือ 3.28 ฟุต

ประเภท C* คือ ไฟที่ใช้น้ำดับไม่ได้ เช่น บริเวณเหนือปลั๊กไฟฟ้า ใช้ติดตั้งไว้เฝ้าระวังเพลิงในจุดเสี่ยงภัย โดยเมื่อเปลวไฟเผาไหม้ ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® จะทำงานภายใน 3-10 วินาที และจะระเบิดผงเคมีแห้งออกมาดับไฟได้โดยอัตโนมัติ ความดังของเสียงลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® ซึ่งไม่เกิน 140 dBC อยู่ในระดับมาตรฐานสากล ในระดับเสียงตกกระแทก (IMPULSIVE NOISE)

ลักษณะเด่นของลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE®

  • ใช้ดับเพลิง ใช้เฝ้าระวัง เมื่อลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® ทำงานจะมีเสียงดัง จะทำให้ผู้ที่ไม่รู้ว่าไฟไหม้สามารถรู้ได้ทันทีว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น
  • ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® ที่ติดตั้งนั้นจะคอยทำหน้าที่เฝ้าระวังเพลิงในจุดเสี่ยงภัยต่างๆ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® จะทำงาน และหน้าที่ดับเพลิงก่อนที่เพลิงจะลุกลามไปยังเพดานบ้าน อาคาร
  • ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® สามารถใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ คนชรา การทำงานจะทำงานเมื่อโดนเปลวไฟเท่านั้น
  • ส่วนผสมต่างๆ ของสารเคมีที่บรรจุในลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® ไม่เป็นอันตรายต่อคน และสิ่งแวดล้อม และไม่มีชื่ออยู่ในรายการของสารเคมีอันตราย และทำลายสิ่งแวดล้อมขององค์กรสากล

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ไฟจะเผาไหม้สิ่งของนั้น เมื่อลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® ทำงาน จะไม่ทำให้สิ่งของข้างนอกกองเพลิงเสียหาย เพราะการทำงานของลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® ไม่รุนแรงรวมทั้งวัสดุห่อหุ้มเป็นชั้นโฟมไร้สาร CFC และไม่ลามไฟ ไม่มีวัสดุที่แข็ง มีแต่วัสดุที่นิ่ม ดังนั้น จึงไม่ทำให้สิ่งของที่อยู่นอกกองเพลิงเสียหาย

หมายเหตุ : บทนิยาม อ้างอิงตามคู่มือทดสอบลูกบอลดับเพลิง กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2546

ความหมายของคำที่ใช้ในคู่มือทดสอบลูกบอลดับเพลิง มีดังต่อไปนี้
1.1 ลูกบอลดับเพลิง หมายถึง อุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับดับเพลิงขั้นต้น สามารถหยิบยกเคลื่อนที่ได้ง่าย มีลักษณะเป็นทรงกลมหรือทรงอื่น ภายในประกอบด้วยสารดับเพลิงและเชื้อปะทุ มีเปลือกนอกเป็นวัสดุนิ่ม
1.2 เพลิงประเภท A หมายถึง เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง พลาสติก
1.3 เพลิงประเภท B หมายถึง เพลิงที่เกิดขึ้นจากของเหลวติด ไฟ ก๊าช ไข และน้ำมันต่างๆ
1.4 เพลิงประเภท C หมายถึง เพลิงที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ วัตถุที่มีกระแสไฟฟ้า
1.5 เพลิงประเภท D หมายถึง เพลิงที่เกิดจากโลหะต่างๆ ที่ติดไฟ เช่น แม็กนีเซียม โซเดียม โพแทสเซียม เซอร์โคเนียม ไทเทเนียม
1.6 การดับเพลิงประเภท A* หมายถึง การดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภท A แต่แตกต่างกับเพลิงประเภท A ในมาตรฐานเครื่องดับเพลิงยกหิ้วที่วิธีการเรียงไม้สำหรับการทดสอบสมรรถนะการดับเพลิง
1.7 การดับเพลิงประเภท B* หมายถึง การเฝ้าระวังเพลิงประเภท B
1.8 การดับเพลิงประเภท C* หมายถึง การเฝ้าระวังเพลิงประเภท C ที่เกิดขึ้นจากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร

Elide fire ลูกบอลดับเพลิง สีแดง 1.3 Kg.

Elide Fire ลูกบอลดับเพลิง สีแดง ขนาด 1.3 Kg. อายุ 5 ปี

ราคา 3500 บาท
ลดเหลือ 2800 บาท

Elide fire ลูกบอลดับเพลิง สีแดง 1.3 Kg.

Elide Fire ลูกบอลดับเพลิง สีแดง ขนาด 400 g. อายุ 5 ปี

ราคา 2500 บาท
ลดเหลือ 2000 บาท

ลูกบอลดับไฟ

Elide Fire ลูกบอลดับเพลิง สีน้ำเงิน ขนาด 400 g. อายุ 2 ปี

ราคา 2500 บาท
ลดเหลือ 2000 บาท