3M Tour-Guard V TGV01-100 แว่นตานิรภัย เลนส์ใส

125.00฿

  • ได้รับการรับรองว่ามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน ANSI Z87.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน CSA-Z94.3 ประเทศแคนาดา
  • โดยมีคุณสมบัติป้องกันการกระเด็นของเศษวัสดุ และฝุ่นละอองเข้าสูงดวงตา รูปทรงทันสมัย
  • ตัวแว่นออกแบบมาให้สวมทับแว่นสายตาได้ เหมาะกับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องสวมแว่นสายตา
  • ป้องกันอันตรายจากรังสี UV ได้