ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ยังคงเป็นปัญหากับภาคอุตสาหกรรมของเราเพื่อเป็นการขอบคุณ คุณลูกค้าคนสำคัญ

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ด้านไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบทางอุตสาหกรรม ทางทีมงานและเครือข่าย บริษัท ซาย แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด ยินดีให้คำปรึกษาขั้นต้น  ในเรื่องการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษา การวางแผนงานพัฒนาปรับปรุงสายการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในอุตสาหกรรมของท่าน หรือข้อขัดข้องทางวิศวกรรมที่ท่านยังคงมีปัญหา ฟรี

ให้เราได้รับทราบ เผื่อปัญหาของท่านเราเคยมีประสบการณ์ในการแก้ไข

“We work for standard and innovation”

บริษัท ซาย แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด
31 ซอยเพชรเกษม36 แยก1 บางจาก ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-467-4312, 02-467-3563 โทรสาร 02-868-6290

ID ไลน์  : scisafety 

ID : 086-351-5831