3M 6003 Organic Vapor Acid Gas ตลับกรองไอระเหยและกรดแก๊ส

390.00฿

3M 6003 Organic Vapor Acid Gas ตลับกรองป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลายและกรดแก๊ส ใช้ร่วมกับหน้ากากไส้กรองคู่ทุกรุ่น 3M 7502 และ 3M 6200