หน้ากากกันสารเคมีไส้กรองคู่

หน้ากากกันสารเคมีชนิดไส้กรองคู่ รุ่น 7500 , 6500 และรุ่น 6000

สารพิษจำพวกแก๊ส และไอระเหย พบได้ในงานพ่นสี อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น แก๊สไอระเหยเหล่านี้สามารถผ่านเข้าสู่ปอดได้อย่างทันทีทันใด และถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด มีผลทำลายสมองและอวัยวะต่างๆในร่างกายได้

การเลือกตลับกรองถ่านกัมมัน เพื่อป้องกันแก๊สและไอระเหยขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของสารพิษเป็นสำคัญ  สารพิษที่มีความเข้มข้นสูงถึงระดับ IDLH ( Immediately Dangerous to Life and Health) อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพอย่างทันที  ควรศึกษาให้ละเอียดก่อนตัดสินใจ

ลดราคา!
930.00฿
ลดราคา!
ลดราคา!
930.00฿
ลดราคา!
ลดราคา!

หน้ากากไส้กรองคู่และตลับกรอง

3M 6009s ตลับกรองป้องกันไอปรอท ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

650.00฿
ลดราคา!

หน้ากากไส้กรองคู่และตลับกรอง

3M 6006 ตลับกรองมัลติแก๊ส Multi Gas Vapor

650.00฿
ลดราคา!

หน้ากากไส้กรองคู่และตลับกรอง

3M 6005 ตลับกรองป้องกันไอฟอร์มัลดีไฮด์ Formaldehyde

460.00฿
ลดราคา!

หน้ากากไส้กรองคู่และตลับกรอง

3M 6004 Ammonia Methylamine ตลับกรองกันไอแอมโมเนีย

460.00฿

หน้ากากไส้กรองคู่และตลับกรอง

3M 6003 Organic Vapor Acid Gas ตลับกรองไอระเหยและกรดแก๊ส

390.00฿