3M 6006 ตลับกรองมัลติแก๊ส Multi Gas Vapor

695.00฿

3M 6006 ตลับกรองมัลติแก๊ส Multi Gas Vapor

ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย กรดแก๊ส ไอฟอร์มัลดีไฮด์ และแอมโมเนีย ไอเม็ททิลลามีน ใช้สำหรับบริเวณที่มีแก๊สและไอระเหยหลายประเภทปะปนกัน