3M 6006 ตลับกรองมัลติแก๊ส Multi Gas Vapor

750.00฿ 650.00฿

3M 6006 ตลับกรองมัลติแก๊ส Multi Gas Vapor

ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย กรดแก๊ส ไอฟอร์มัลดีไฮด์ และแอมโมเนีย ไอเม็ททิลลามีน ใช้สำหรับบริเวณที่มีแก๊สและไอระเหยหลายประเภทปะปนกัน